gemeente Houten
Gemeente:
Houten
Plannaam:
LEEDKRHOUT15
Status:
Vastgesteld

Artikel 10 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan 'Leedijkerhout 15'.

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 23 juni 2011.