gemeente Houten
Gemeente:
Houten
Plannaam:
LEEDKRHOUT15
Status:
Vastgesteld

Artikel 7 Algemene afwijkingsregels

 

7.1 Bevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van:

    1. de in de regels voorgeschreven maatvoering met ten hoogste 10%;

    2. de bestemmingsbepalingen en toestaan dat bouwgrenzen worden overschreden, indien een meetverschil daartoe aanleiding geeft;

    3. de bestemmingsbepalingen ten aanzien van de bouwhoogte van andere bouwwerken en hierbij toestaan dat de bouwhoogte van andere bouwwerken wordt vergroot tot maximaal 10 meter.