direct naar inhoud van Artikel 12 Algemene gebruiksregels
Plan: De Steenen Poort
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0321.0360BPSTEENENPOORT-VOOR

Artikel 12 Algemene gebruiksregels

12.1 Parkeervoorzieningen

Per woning dient binnen het plangebied ten minste het volgende aantal parkeerplaatsen te worden gerealiseerd:

  • 0,45 parkeerplaats per serviceflat/aanleunwoning;
  • 1,45 parkeerplaats per woning bij goedkope woningen;
  • 1,7 parkeerplaats per woning bij middeldure woningen;
  • 1,9 parkeerplaats per woning bij dure woningen.
12.2 Verboden gebruik

Als verboden gebruik als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt in ieder geval verstaan het gebruik van gronden en bouwwerken voor prostitutiebedrijven.