direct naar inhoud van Artikel 4 Tuin - Voortuin
Plan: De Steenen Poort
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0321.0360BPSTEENENPOORT-VOOR

Artikel 4 Tuin - Voortuin

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor “Tuin - Voortuin” aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. voortuinen, erven en verhardingen;
  • b. erkers, balkons of luifels behorende bij het hoofdgebouw in de aangrenzende bestemming;
  • c. parkeren.
4.2 Bouwregels
4.2.1 Gebouwen

Op of in deze gronden mogen uitsluitend worden gebouwd erkers, entrees, balkons of luifels voor zover deze zijn verbonden met het hoofdgebouw in de aangrenzende bestemming, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • a. de overschrijding mag niet meer bedragen dan 1,5 m;
  • b. de afstand tot de openbare weg mag niet minder bedragen dan 2 m;
  • c. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan de hoogte van de eerste bouwlaag van het bijbehorende hoofdgebouw vermeerderd met 0,30 meter;
  • d. de breedte van een erker mag niet meer bedragen dan 2/3 van de breedte van de voorgevel van het hoofdgebouw in de aangrenzende bestemming.
4.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:

  • a. De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 1 m;
  • b. De bouwhoogte van een kliko-ombouw mag niet meer bedragen dan 1,3 m.