direct naar inhoud van Artikel 3 Groen
Plan: De Steenen Poort
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0321.0360BPSTEENENPOORT-VOOR

Artikel 3 Groen

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor “Groen” aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. groenvoorzieningen;

met daaraan ondergeschikt:

  • b. nutsvoorzieningen;
  • c. speelvoorzieningen;
  • d. verkeer en verblijf, waaronder parkeren, in de vorm van voet- en fietspaden, parkeerplaatsen, in- en uitritten, kunstwerken en straatmeubilair;
  • e. water en waterhuishoudkundige voorzieningen.
3.2 Bouwregels
3.2.1 Gebouwen

Gebouwen zijn niet toegestaan.

3.2.2 Bouwwerken

Uitsluitend de volgende bouwwerken zijn toegestaan:

  • a. erfafscheidingen tot een maximale bouwhoogte van 2 meter;
  • b. lichtmasten tot een maximale hoogte van 10 meter;
  • c. overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, tot een maximale bouwhoogte van 3 meter.