direct naar inhoud van Artikel 13 Slotregel
Plan: Waijensedijk 1
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0321.0231BPWAIJDK1-ONTW

Artikel 13 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het bestemmingsplan Waijensedijk 1

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van [invullen datum raadsvergadering].

De voorzitter, De griffier,

……………… ………………