1. Deel
  1. HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS
  2. Artikel 1 Begrippen
   1. aanduiding:
   2. aanduidingsgrens:
   3. aaneengebouwd
   4. bestemmingsplan:
   5. bebouwing:
   6. beroepen en bedrijven aan huis:
   7. bijgebouw:
   8. bouwen:
   9. bouwperceel:
   10. bouwperceelgrens:
   11. bouwvlak:
   12. bouwwerk:
   13. carport:
   14. detailhandel:
   15. functie:
   16. gebouw:
   17. horeca:
   18. hoofdfunctie:
   19. kantoor:
   20. ondergeschikte functie:
   21. peil:
   22. plan:
   23. seksinrichting:
   24. voorgevelrooilijn:
   25. vrijstaand(e bebouwing)
   26. woning:
  3. Artikel 2 Wijze van meten
   1. de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens:
   2. de dakhelling:
   3. de goothoogte van een bouwwerk:
   4. de inhoud van een bouwwerk:
   5. het bebouwd oppervlak van een bouwperceel:
   6. het bebouwingspercentage:
   7. de bouwhoogte van een bouwwerk:
   8. de oppervlakte van een bouwwerk:
  4. HOOFDSTUK 2 BESTEMMINGSREGELS
  5. Artikel 3 Groen
   1. 3.1 Bestemmingsomschrijving
   2. 3.2 Bouwregels
   3. 3.2.1 Gebouwen
   4. 3.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
  6. Artikel 4 Maatschappelijk
   1. 4.1 Bestemmingsomschrijving
   2. 4.2 Bouwregels
   3. 4.2.1 Gebouwen
   4. 4.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
   5. 4.3 Specifieke gebruiksregels
  7. Artikel 5 Verkeer - Verblijfsgebied
   1. 5.1 Bestemmingsomschrijving
   2. 5.2 Bouwregels
   3. 5.2.1 Gebouwen
   4. 5.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
  8. Artikel 6 Water
   1. 6.1 Bestemmingsomschrijving
   2. 6.2 Bouwregels
   3. 6.2.1 Gebouwen
   4. 6.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
  9. Artikel 7 Wonen - Aaneengebouwd
   1. 7.1 Bestemmingsomschrijving
   2. 7.2 BOUWREGELS
   3. 7.2.1 Hoofdgebouwen
   4. 7.2.2 Bijgebouwen
   5. 7.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
   6. 7.3 SPECIFIEKE GEBRUIKSREGELS
  10. Artikel 8 Wonen - Gestapeld
   1. 8.1 Bestemmingsomschrijving
   2. 8.2 BOUWREGELS
   3. 8.2.1 Hoofdgebouwen
   4. 8.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
   5. 8.3 SPECIFIEKE GEBRUIKSREGELS
  11. Artikel 9 Wonen - Twee-aaneen
   1. 9.1 Bestemmingsomschrijving
   2. 9.2 BOUWREGELS
   3. 9.2.1 Hoofdgebouwen
   4. 9.2.2 Bijgebouwen
   5. 9.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
   6. 9.3 SPECIFIEKE GEBRUIKSREGELS
  12. Artikel 10 Wonen - Vrijstaand
   1. 10.1 Bestemmingsomschrijving
   2. 10.2 BOUWREGELS
   3. 10.2.1 Hoofdgebouwen
   4. 10.2.2 Bijgebouwen
   5. 10.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
   6. 10.3 SPECIFIEKE GEBRUIKSREGELS
  13. HOOFDSTUK 3 ALGEMENE REGELS
  14. Artikel 11 Anti-dubbeltelbepaling
  15. Artikel 12 Algemene bouwregels
   1. 12.1 Bestaande afwijkende maatvoering
   2. 12.2 Ondergronds bouwen
  16. Artikel 13 Algemene gebruiksregel
  17. Artikel 14 Algemene ontheffingsregels
   1. 14.1 Ontheffingen
   2. 14.2 Voorwaarde ontheffingen
  18. Artikel 15 Algemene procedureregels
   1. 15.1 Ontheffingen
  19. HOOFDSTUK 4 OVERGANGS- EN SLOTREGELS
  20. Artikel 16 Overgangsrecht
   1. 16.1 Overgangsrecht bouwwerken
   2. 16.2 Overgangsrecht gebruik
  21. Artikel 17 Slotregel