direct naar inhoud van Hoofdstuk 7 Overleg en inspraak
Plan: PB00020MEERPAALZD-VAST
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0321.PB00020MEERPAALZD-VAST

Hoofdstuk 7 Overleg en inspraak

Voor de totstandkoming van het projectbesluit ex artikel 3.10 Wro, geldt op grond van artikel 3.11 Wro met verwijzing naar afdeling 3.4 Awb de zogenoemde uniforme openbare voorbereidingsprocedure. Het ontwerpprojectbesluit, inclusief goede ruimtelijke onderbouwing en bijbehorende onderzoeken, heeft vanaf 10 maart 2011 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn is eenieder in de gelegenheid gesteld een zienswijze kenbaar te maken. Er zijn geen zienswijzen ingediend.