direct naar inhoud van Hoofdstuk 6 Economische uitvoerbaarheid
Plan: PB00020MEERPAALZD-VAST
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0321.PB00020MEERPAALZD-VAST

Hoofdstuk 6 Economische uitvoerbaarheid

De gronden in het plangebied zijn in eigendom van de gemeente Houten. De gemeente Houten draagt de kosten voor de voorbereiding, voorbelasting en het bouwrijp maken van de gronden. Na vaststelling van de integrale gebiedsvisie voor sport- en werklandschap Meerpaal, wordt ook krediet vrijgemaakt om de noodzakelijke werkzaamheden uit te voeren. Realisatie vindt pas plaats nadat de gebiedsvisie is vastgesteld door de gemeenteraad en uiteraard het projectbesluit onherroepelijk is.