direct naar inhoud van 5.2 Opbouw planregels
Plan: PB00020MEERPAALZD-VAST
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0321.PB00020MEERPAALZD-VAST

5.2 Opbouw planregels

De planregels van het projectbesluit bestaan uit vier hoofdstukken:

  • 1. Inleidende regels;
  • 2. Bestemmingsregels;
  • 3. Algemene regels;
  • 4. Overgangs- en slotregels.

Hoofdstuk 1 bevat 'Inleidende regels'. Ter voorkoming van onduidelijkheden over de interpretatie (met het oog op de rechtszekerheid) is in artikel 1 een aantal in de verdere voorschriften gehanteerde begrippen gedefinieerd. Met het oogmerk op het voorkomen van interpretatieverschillen is in artikel 2 vastgelegd op welke wijze de in het bestemmingsplan opgenomen maten moeten worden gemeten.

De eigenlijke kern van bepalingen, specifiek voor het onderhavige plangebied, wordt gevormd door hoofdstuk 2 van de planregels. In dit hoofdstuk 'Bestemmingsregels' wordt in de betreffende artikelen een nadere juridische uitwerking gegeven aan de op de kaart aangegeven bestemmingsvlakken en nadere aanduidingen.

In hoofdstuk 3 is een aantal 'Algemene regels' opgenomen betreffende de toepassing van achtereenvolgens de antidubbeltelbepaling, de algemene bouwregels en de algemene afwijkings- en wijzigingsregels.

Tot slot volgen in hoofdstuk 4 de overgangs- en slotregels.

Alle artikelen zijn opgedeeld in een aantal 'leden'. Ieder artikellid heeft een eigen nummer en een eigen opschrift en bevat de bij elkaar behorende regels voor één aspect binnen een bestemmingsvlak.