direct naar inhoud van 5.1 Algemeen
Plan: PB00020MEERPAALZD-VAST
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0321.PB00020MEERPAALZD-VAST

5.1 Algemeen

De gemeente Houten kiest er voor om bij de ruimtelijke onderbouwing eveneens regels en een verbeelding op te nemen, conform de mogelijkheid die artikel 3.10 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening biedt. Deze regels en verbeelding bij een projectbesluit kunnen worden beschouwd als ruimtelijke voorwaarden die aan de buiten toepassing verklaring van het geldende bestemmingsplan worden verbonden.

De regels en verbeelding van het projectbesluit voldoen aan de eisen zoals gesteld in de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Naast de wettelijke vereisten, is de regeling gebaseerd op de standaardregels (versie januari 2010) zoals de gemeente Houten deze heeft opgesteld. De gronden in het projectgebied krijgen de bestemming ‘Sport’.