direct naar inhoud van 4.2 Archeologie
Plan: PB00020MEERPAALZD-VAST
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0321.PB00020MEERPAALZD-VAST

4.2 Archeologie

Op 14 oktober 2010 heeft de archeologische beleidsmedewerker van de gemeente advies uitgebracht voor de beoogde ontwikkelingen in het plangebied van het projectbesluit. Dit advies is als bijlage 2 bij het projectbesluit gevoegd.

In het projectgebied rusten geen archeologische beperkingen. In het westelijke deel van de gemeente Houten bevinden zich de stroomgordels van de Hoon en de Wiersch in de ondergrond. Deze stroomgordels liggen dieper dan 2,5 meter onder maaiveld. Er zijn in de omgeving geen archeologische sporen aangetroffen die met deze stroomrug in relatie kunnen worden gebracht. Door een deel van de locatie van het sport- en werklandschap Meerpaal loopt de stroomgordel van de Hoon. In theorie kan een dunne spreiding aan vroeg prehistorische vindplaatsen verwacht worden. Vanwege de lage trefkans en conform de archeologische maatregelenkaart is preventief archeologisch onderzoek hier echter niet vereist. Op de maatregelenkaart heeft het gehele gebied de classificatie ‘Categorie 5’ (gebied of terrein met lage archeologische verwachting of geen archeologische verwachting).