direct naar inhoud van 4.10 Externe veiligheid (inclusief kabels en leidingen)
Plan: PB00020MEERPAALZD-VAST
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0321.PB00020MEERPAALZD-VAST

4.10 Externe veiligheid (inclusief kabels en leidingen)

Er zijn geen voorzieningen of kabels met een risicocontour gelegen in het plangebied. Voor het plangebied relevante risicobronnen zijn het vervoer van gevaarlijke stoffen over het Amsterdam-Rijnkanaal en over het spoor. Er worden echter geen voorzieningen mogelijk gemaakt die leiden tot een toename van het (groeps)risico. Een eventuele verantwoording van een toename van het groepsrisico is dan ook niet aan de orde. Op dit vlak is er geen knelpunt.