direct naar inhoud van 4.1 Algemeen
Plan: PB00020MEERPAALZD-VAST
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0321.PB00020MEERPAALZD-VAST

4.1 Algemeen

Ten behoeve van deze ruimtelijke onderbouwing is een aantal (milieukundige) aspecten van belang. De relevante aspecten worden in dit hoofdstuk belicht. Voor enkele aspecten is specifiek onderzoek verricht. De betreffende onderzoeksrapporten zijn als bijlagen bij deze ruimtelijke onderbouwing gevoegd. In dit hoofdstuk wordt volstaan met de belangrijkste conclusies uit deze onderzoeken.