direct naar inhoud van 3.5 Conclusie beleidskader
Plan: PB00020MEERPAALZD-VAST
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0321.PB00020MEERPAALZD-VAST

3.5 Conclusie beleidskader

Uit het voorgaande blijkt dat op Rijks- en provinciaal niveau de voorgenomen ontwikkeling past binnen het beleid. Op gemeentelijk niveau heeft besluitvorming plaatsgevonden omtrent de aanwijzing van het sport- en werklandschap Meerpaal voor de ontwikkeling van het derde voorzieningengebied en om de hockeyontwikkeling daarin mee te nemen. Dit beleid wordt verankerd en geïntegreerd in de toekomstige gebiedsvisie voor het sport- en werklandschap Meerpaal. Pas nadat de integrale gebiedsvisie is vastgesteld door de gemeenteraad neemt de gemeente het definitieve besluit om de werkzaamheden ook daadwerkelijk uit te voeren.