direct naar inhoud van 3.1 Algemeen
Plan: PB00020MEERPAALZD-VAST
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0321.PB00020MEERPAALZD-VAST

3.1 Algemeen

In het kader van dit projectbesluit is een aantal beleidsnota's en plannen van belang. Naast het ruimtelijk beleid van de hogere overheden is uiteraard het gemeentelijk beleid in ogenschouw genomen. De belangrijkste aanknopingspunten voor het plangebied zijn in dit hoofdstuk opgenomen.