direct naar inhoud van 2.3 Planbeschrijving
Plan: PB00020MEERPAALZD-VAST
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0321.PB00020MEERPAALZD-VAST

2.3 Planbeschrijving

Het plangebied zal op termijn worden getransformeerd tot sport- en werklandschap Meerpaal. Het plangebied vormt een deel van het totale ontwikkelingsgebied. De Hockeyclub Houten zal verplaatsen naar het plangebied. Alvorens met de aanleg van de velden, het multifunctionele sportgebouw en overige voorzieningen zoals parkeren kan worden gestart, dienen grondwerkzaamheden te worden uitgevoerd. Voorliggend plan voorziet in de planologische basis om de grondwerkzaamheden uit te voeren.

De werkzaamheden hebben betrekking op het voorbelasten van het gebied en het bouwrijp maken van de gronden ten behoeve van de toekomstige sportfunctie en overige voorzieningen. Voor de uitvoering van de werkzaamheden is tevens een ontsluiting op de rotonde aan De Rede voorzien.