direct naar inhoud van 2.2 Huidige situatie plangebied
Plan: PB00020MEERPAALZD-VAST
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0321.PB00020MEERPAALZD-VAST

2.2 Huidige situatie plangebied

Het plangebied van het projectbesluit is onderdeel van een onbebouwde agrarische strook langs het Amsterdam-Rijnkanaal. Deze strook ligt tussen de invalsweg De Staart van de Rijksweg A27 in het noorden tot aan de Rondweg in het zuiden. Ten oosten van dit gebied is het bedrijventerrein De Meerpaal in ontwikkeling. De agrarische zone wordt ontwikkeld tot sport- en werklandschap Meerpaal en krijgt een multifunctioneel karakter. Naast de reeds geplande drie windturbines, moeten in het gebied sportvoorzieningen, maatschappelijke voorzieningen, werkfuncties, recreatie, natuur en groen een plek krijgen.

Het plangebied van het projectbesluit bestaat in de huidige situatie voornamelijk uit weiland met een ringsloot. In noordwestelijke-zuidoostelijke richting wordt het weiland doorsneden door een aantal afwaterende sloten die uitmonden op de ringsloot. Door het plangebied loopt de Veerwagenweg, die aansluit op De Rede. Aan de oostzijde van het plangebied ligt een rotonde aan De Rede. Vanaf deze rotonde is geen directe ontsluiting met het plangebied aanwezig, hier ligt een sloot tussen.

afbeelding "i_NL.IMRO.0321.PB00020MEERPAALZD-VAST_0003.png"

Afbeelding 3: luchtfoto van het plangebied