direct naar inhoud van 2.1 Algemeen
Plan: PB00020MEERPAALZD-VAST
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0321.PB00020MEERPAALZD-VAST

2.1 Algemeen

In dit hoofdstuk staat de huidige/bestaande situatie van het plangebied centraal. Aan de orde komen de situering en de begrenzing van het projectbesluit Voorbelasten en bouwrijp maken hockeyvelden en multifunctioneel sportgebouw sport- en werklandschap Meerpaal alsmede de huidige ruimtelijke en functionele structuur.