direct naar inhoud van 1.4 Vigerende bestemmingsplannen
Plan: PB00020MEERPAALZD-VAST
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0321.PB00020MEERPAALZD-VAST

1.4 Vigerende bestemmingsplannen

Binnen de grenzen van het plangebied vigeert het bestemmingsplan "Globaal bestemmingsplan Houten-Vinex", dat op 27 april 1999 door de Raad van de gemeente Houten is vastgesteld. Het plangebied heeft hierin overwegend de bestemming "Landschappelijk en natuurwetenschappelijk waardevol gebied". De Veerwagenweg kent een verkeersbestemming. De voorbelasting en bouwrijp maken ten bate van het realiseren van een hockeyveld, multifunctioneel sportgebouw en overige voorzieningen past niet binnen dit juridisch kader. Met het projectbesluit wordt voor het specifieke project vrijstelling verleend van het geldende bestemmingsplan. Daarmee is de strijdigheid met het juridische kader opgeheven.

afbeelding "i_NL.IMRO.0321.PB00020MEERPAALZD-VAST_0002.png"

Afbeelding 2: uitsnede plankaart vigerend bestemmingsplan