direct naar inhoud van 1.3 Het projectbesluit
Plan: PB00020MEERPAALZD-VAST
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0321.PB00020MEERPAALZD-VAST

1.3 Het projectbesluit

Artikel 3.10 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) biedt de mogelijkheid om een (concrete) ontwikkeling met een projectbesluit te realiseren. Voorwaarde is dat het initiatief betrekking heeft op één samenhangend project. Door middel van een projectbesluit kan de gemeente planologische medewerking verlenen om de realisatie van een project mogelijk te maken door het bestemmingsplan buiten toepassing te verklaren voor het project. Een projectbesluit dient te zijn voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing. Tevens is het mogelijk regels en een verbeelding aan een projectbesluit te verbinden. Voor onderliggend initiatief is gekozen om aan de ruimtelijke onderbouwing eveneens regels en een verbeelding te verbinden. De regels en verbeelding bevatten tezamen de gebruiks- en eventuele bouwmogelijkheden van de gronden in het plangebied.

Vóór 1 oktober 2010 is een aanlegvergunning aangevraagd bij de gemeente Houten ten behoeve het voorbelasten en bouwrijp maken van het plangebied. Om deze reden wordt de vergunningaanvraag niet als omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht behandeld.