direct naar inhoud van 1.2 Ligging van het plangebied
Plan: PB00020MEERPAALZD-VAST
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0321.PB00020MEERPAALZD-VAST

1.2 Ligging van het plangebied

Het sport- en werklandschap Meerpaal is geprojecteerd op de gronden tussen het bedrijventerrein De Meerpaal en het Amsterdam-Rijnkanaal, aan de westzijde van de kern Houten. De exacte locatie van de hockeyvereniging binnen het sport- en werklandschap Meerpaal is nog niet bepaald. Wel is bekend dat de vereniging aan de zuidoostzijde van het gebied wordt geprojecteerd, ter hoogte van de Veerwagenweg. Om deze reden is als plangebied een ruimer gebied meegenomen dan strikt voor de vereniging noodzakelijk is. Binnen dit gebied kan de voorbelasting en het bouwrijp maken plaatsvinden. De ligging van het plangebied is in afbeelding 1 indicatief opgenomen. Op de verbeelding bij het projectbesluit is de exacte begrenzing te zien.

afbeelding "i_NL.IMRO.0321.PB00020MEERPAALZD-VAST_0001.png"

Afbeelding 1: ligging plangebied