direct naar inhoud van Artikel 6 Slotregel
Plan: PB00020MEERPAALZD-VAST
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0321.PB00020MEERPAALZD-VAST

Artikel 6 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het projectbesluit "Voorbelasten en bouwrijp maken hockeyvelden en multifunctioneel sportgebouw sport- en werklandschap Meerpaal".

Aldus vastgesteld door het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Houten in de vergadering van:

...........................