direct naar inhoud van Artikel 3 Sport
Plan: PB00020MEERPAALZD-VAST
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0321.PB00020MEERPAALZD-VAST

Artikel 3 Sport

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Sport' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. het voorbelasten en bouwrijp maken ten dienste van sportvoorzieningen en overige voorzieningen;
  • b. groenvoorziening;
  • c. nutsvoorziening;
  • d. verkeer en verblijf, inclusief parkeren;
  • e. water.
3.2 Bouwregels

Op en in de gronden als bedoeld in lid 3.1 mogen uitsluitend bouwwerken geen gebouwen zijnde worden gebouwd tot maximaal 3 meter hoog.