direct naar inhoud van Artikel 3 Wonen - Vrijstaand
Plan: Koppeldijk 5
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0321.0021PBKOPPELDIJK5-VAST

Artikel 3 Wonen - Vrijstaand

3.1 Besluitvlakomschrijving

De voor ‘Wonen - Vrijstaand’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. gebruik als bijgebouw bij een woning ter plaatse van de aanduiding ‘bijgebouwen’;
  • b. bed en breakfast ter plaatse van de aanduiding 'bed & breakfast'.
3.2 Bouwregels
3.2.1 Algemeen

De voor 'Wonen - Vrijstaand' aangewezen gronden mogen uitsluitend worden bebouwd ten dienste van de besluitvlakomschrijving in 3.1.

3.2.2 Bijgebouwen

Voor het bouwen van bijgebouwen gelden de volgende bepalingen:

  • a. Bijgebouwen mogen uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘bijgebouwen’ worden gebouwd.
  • b. In aanvulling op onderdeel a. mogen bijgebouwen ten behoeve van bed en breakfast bovendien uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘bed & breakfast’ worden gebouwd.
  • c. De goothoogte van bijgebouwen mag niet meer bedragen dan 3,2 m.
  • d. De bouwhoogte van bijgebouwen mag niet meer bedragen dan 5,7 m.
3.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
  • a. De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal 3 m.
  • b. In afwijking van hetgeen is bepaald in sub a. bedraagt de bouwhoogte van erfafscheidingen maximaal 2 m.