direct naar inhoud van 4.4 Trillingshinder
Plan: Loerik III Noord
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0321.0320LOERIK3NRD-ONTW

4.4 Trillingshinder

Het plangebied is gelegen op korte afstand van de spoorlijn Utrecht – Geldermalsen. Het intensieve treinverkeer kan in de directe omgeving trillinghinder veroorzaken. Dit wordt met name veroorzaakt door het goederenvervoer.

Uit referentiemetingen, uitgevoerd bij bestaande woningen aan Het Spoor, blijkt dat in woningen op relatief korte afstand van de spoorlijn de maximale trillingssterkte Vmax 0,65 bedraagt. Dergelijke trillingsniveaus worden in de regel ervaren als matige hinder. Voor nieuwbouw bedraagt de bovenste streefwaarde voor de trillingssterkte Vmax 0,2 in de nachtperiode en 0,4 in de dag- en avondperiode.

Voor de woningen in plangebied Loerik III Noord betekent dit, dat bij de bouw rekening gehouden moet worden met verhoogde trillingsniveaus. Bij het ontwerp van de woningen worden zodanige maatregelen getroffen dat trillinghinder zoveel mogelijk wordt voorkomen.