direct naar inhoud van 4.1 Verkeer en parkeren
Plan: Loerik III Noord
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0321.0320LOERIK3NRD-ONTW

4.1 Verkeer en parkeren

Ontsluiting

De wijk wordt voor gemotoriseerd verkeer ontsloten via Het Spoor. Via de Koppeling wordt de Rondweg van Houten bereikt. De ontwikkeling van de woonwijk zorgt voor een verkeersgeneratie van 224 verkeersbewegingen per etmaal (7 per woning). Dit is een relatieve beperkte verkeersgeneratie voor de omliggende wegen. Tevens is bij de inrichting en aanleg van de verschillende wegen rekening gehouden met de ontwikkeling van deze wijk. De ontwikkeling van deze wijk levert daardoor geen problemen op.

In het plangebied ligt voorts een fietspad die aangesloten is op het uitgebreide fietsnetwerk van Houten. De ontsluiting voor de fiets is daarmee goed.

Het treinstation Houten Castellum ligt op circa 500 m van het plangebied. De dichtsbijzijnde bushalte ligt tevens op circa 500 m. Hierdoor is de ontsluiting per openbaar vervoer redelijk.

Parkeren

Ten behoeve van onder meer onderhavig plangebied is door Goudappel een rapportage 'Ontwikkeling autobezit en parkeernormen’ opgesteld (zie bijlage 2). In het plangebied worden 51 parkeerplaatsen in het openbaar gebied gerealiseerd. Tevens wordt uitgegaan van 4 parkeerplaatsen op eigen terrein bij de twee-onder-één-kap woningen. In totaal gaat het dus om 55 parkeerplaatsen.

Uitgaande van een parkeerbehoefte van 1,5 parkeerplaatsen voor de rijwoningen en 1,7 voor de twee-onder-één-kap woningen, geldt voor het hele plangebied een parkeerbehoefte van 28x1,5 + 4x1,7 = 49 parkeerplaatsen. Hiermee wordt (ruimschoots) voldaan aan de parkeerbehoefte.