direct naar inhoud van 2.2 Toekomstige situatie
Plan: Loerik III Noord
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0321.0320LOERIK3NRD-ONTW

2.2 Toekomstige situatie

In het gebied is woningbouw voorzien. Ter plaatse zal sprake zijn van invulling van één van de laatste open plekken in Houten-Zuid. Stedenbouwkundig wordt aangesloten op de uitgangspunten van De Sporen. Hierdoor wordt voorzien in de bouw van in totaal 32 woningen: 28 rijwoningen, verdeeld over drie rijen en 4 twee-onder-één-kap woningen. Deze woningen bestaan allemaal uit twee lagen met een kap. In het ontwerp van de wijk wordt uitgegaan van een eenheid in dit gebied, waarbij er ruimte moet zijn voor een detaillering per individueel pand, om er zo voor te zorgen dat er sprake is van een variatie in het straatbeeld.

In figuur 2.1 is de verkaveling van het plangebied opgenomen. De rijwoningen in het westelijk deel van het plangebied worden gebouwd rondom een groene zone. De variatie in het straatbeeld wordt hier versterkt door een verspringende voorgevel. Dit wordt versterkt door het maaiveld langzaam op te laten lopen richting het bestaande talud van het fietspad. Hiermee wordt tevens een vloeiende overgang naar dit talud voorzien.

Aan Het Spoor zijn 4 twee-onder-één-kap woningen voorzien. Dit type woningen sluit aan bij de twee-onder-één-kap woningen die direct ten zuiden van het plangebied zijn gerealiseerd.

afbeelding "i_NL.IMRO.0321.0320LOERIK3NRD-ONTW_0002.png"

Figuur 2.1 Verkavelingskaart

Parkeren

Het parkeren vindt plaats in centrale gedeelten: één groot parkeerhof centraal in het gebied en een rij parkeerplaatsen aan de achterzijde van de westelijke strook. Voor de twee-onder-één-kapwoningen is een parkeerplaats op eigen terrein voorzien.

Beeldkwaliteit

Voor de ontwikkeling van dit gebied is een beeldkwaliteitplan opgesteld (zie bijlage 1). In het beeldkwaliteitsplan is een aantal referentiebeelden opgenomen (zie figuur 2.2). Hieruit blijkt de variatie in straatbeeld die wordt gecreëerd door verschillen in gevelkleur, verspringing van goothoogte en variatie in kaprichting. In het beeldkwaliteit plan is een aantal onderdelen opgenomen die van belang zijn voor het bestemmingsplan:

  • erkers zijn bij twee-onder-één-kap woningen toegestaan;
  • aan- of uitbouwen dienen aan de zijkant van woningen op ten minste 1 m uit de voorgevel te worden gerealiseerd;
  • bij de twee-onder-één-kap woningen zijn dakoverstekken wenselijk.

afbeelding "i_NL.IMRO.0321.0320LOERIK3NRD-ONTW_0003.png"

afbeelding "i_NL.IMRO.0321.0320LOERIK3NRD-ONTW_0004.png"

Figuur 2.2 Referentiebeelden aanzichten

Relatie met het spoor

In het plangebied is een gedeelte van de gronden naast het spoor opgenomen. Ter plaatse is een geluidsscherm voorzien, die gerealiseerd dient te worden om een goed akoestisch klimaat te waarborgen bij de woningen.