direct naar inhoud van 2.1 Bestaande situatie
Plan: Loerik III Noord
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0321.0320LOERIK3NRD-ONTW

2.1 Bestaande situatie

Loerik III Noord is een van de laatste open plekken in Houten. Het plangebied ligt in het noorden van Houten-Vinex, aan de oostzijde van het spoor Utrecht - 's Hertogenbosch. In het uitvoeringsprogramma van de Ruimtelijke Visie Houten is opgenomen dat de mogelijkheden voor woningbouw op deze locatie worden onderzocht.

Ruimtelijke structuur

Het plangebied is momenteel onbebouwd. In het oostelijk deel van het plangebied is een gedeelte van de straat Het Spoor. In het noordelijk deel van het plangebied bevindt zich een talud, dat oploopt richting de spoorbrug voor fietsers op de Albers Pistoriusweg.

Het gebied bevindt zich in de wijk Loerik, gedeelte 'De Sporen'. De stedenbouwkundige kenmerken van dit gebied worden gekenmerkt door:

  • nieuwbouwwoningen, gerealiseerd tussen 1999 en 2005;
  • smalle wegen, afgewisseld met parkeer- en groenzones;
  • overwegend rijwoningen waarbij parkeren in het openbaar gebied plaatsvindt;
  • in het noordelijk en oostelijk deel van De Sporen komen voornamelijk twee-onder-een-kapwoningen voor, waarbij in de rest van de wijk deze woningen als hoekaccent voorkomen;
  • parkeren is bij twee-onder-een-kapwoningen op eigen terrien opgelost;
  • voorgevelrooilijnen zijn overwegend evenwijdig aan de straat gesitueerd;
  • straten worden gekenmerkt door eenheid in vormentaal.

Verkeersstructuur

Het plangebied kan voor het autoverkeer en het fietsverkeer worden ontsloten via Het Spoor. Het Spoor sluit ten noordoosten van de locatie aan op de rotonde aan De Koppeling. Via de rotonde aan De Koppeling wordt het centrum van Houten bereikt en wordt de Rondweg om Houten bereikt. Via de Rondweg wordt de externe verkeersstructuur bereikt. Het Spoor heeft ten noorden van de kruising met de Albers Pistoriusweg een 50 km/u regime. Ten zuiden is het beleid erop gericht om de weg als 30 km/u zone in te richten.

Functionele structuur

Het plangebied is momenteel onbebouwd, onverhard en wordt niet gebruikt. Het gebied vervult dan ook geen bijzondere functie in de omgeving.