direct naar inhoud van 1.1 Aanleiding en doelstelling
Plan: Loerik III Noord
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0321.0320LOERIK3NRD-ONTW

1.1 Aanleiding en doelstelling

Het voorliggende bestemmingsplan is opgesteld in het kader van de actualiseringsslag van bestemmingsplannen in de gemeente Houten. In het kader van de Wet ruimtelijke ordening dienen gemeenten voor 1 juli 2013 te beschikken over actuele bestemmingsplannen. Loerik III Noord is een ontwikkelingsgericht plan gericht op woningbouw. Het is een van de gebieden in Houten Zuid die onderdeel uitmaken van de Vinex-uitbreidingen.

In het voorgaande bestemmingsplan en het voorontwerpbestemmingsplan was een uit te werken bestemming op genomen ten behoeve van onder meer wonen. Aangezien er nu een concreet bouwplan bekend is, is dit opgenomen in het (ontwerp)bestemmingsplan. Met betrekking tot woningbouw in het plangebied worden de mogelijkheden verder geactualiseerd naar aanleiding van gerealiseerde ontwikkelingen in de omgeving (aanleg spoorverdubbeling, fietsbrug en wegen rondom) en nieuwe wetgeving. In het vorige bestemmingsplan waren ook andere functies mogelijk. Aangezien hieraan op deze specifieke locatie geen behoefte meer bestaat, wordt deze mogelijkheid niet meer geboden.