direct naar inhoud van Artikel 11 Algemene gebruiksregels
Plan: Loerik III Noord
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0321.0320LOERIK3NRD-ONTW

Artikel 11 Algemene gebruiksregels

  • a. Parkeervoorzieningen dienen in voldoende mate te worden gerealiseerd en gehandhaafd, waarbij per woning de volgende parkeernormen gelden:
    • 1. twee-aan-een gebouwde woningen: 1,7;
    • 2. aaneengebouwde woningen: 1,5.
  • b. Bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde onder a, mits:
    • 1. de noodzakelijke parkeervoorzieningen op eigen terrein in onvoldoende mate kunnen worden gerealiseerd en op andere wijze in de parkeerbehoefte wordt voorzien;
    • 2. de situering van de parkeerplaatsen het stedenbouwkundig beeld van de omgeving, de verkeersveiligheid en gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden niet onevenredig aantast.