direct naar inhoud van Artikel 5 Verkeer - Railverkeer
Plan: Loerik III Noord
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0321.0320LOERIK3NRD-ONTW

Artikel 5 Verkeer - Railverkeer

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Railverkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. spoorwegen en de daarbij behorende bermen, taluds en spoorwegovergangen;

met daaraan ondergeschikt:

  • b. langzaamverkeersvoorzieningen;
  • c. groenvoorziening;
  • d. nutsvoorzieningen, uitgezonderd zendmasten;
  • e. speelvoorzieningen;
  • f. geluidswerende voorzieningen;
  • g. water en waterhuishoudkundige voorzieningen.

5.2 Bouwregels

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

5.2.1 Bouwwerken

Voor het bouwen van bouwwerken gelden de volgende regels:

  • a. de bouwhoogte van geluidwerende voorzieningen bedraagt maximaal 3,5 m;
  • b. de bouwhoogte van overige bouwwerken bedraagt maximaal 3┬ám.