direct naar inhoud van Artikel 9 Algemene afwijkingsregels
Plan: Waijensedijk 1
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0321.0231BPWAIJDK1-ONHR

Artikel 9 Algemene afwijkingsregels

Burgemeester en wethouders kunnen door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning:

 • a. afwijken van de bestemmingsregels zodat zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte kan worden omgezet, mits:
  • 1. de omzetting geen onevenredige toename van de verkeersintensiteit tot gevolg heeft;
  • 2. wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid, waarbij de parkeernorm per woonruimte 0,6 p.p. bedraagt;
  • 3. minimaal 5 m² berging aanwezig is per onzelfstandige woonruimte.
 • b. afwijken van de bestemmingsplanregels voor het realiseren van voorzieningen voor duurzame energie.
 • c. afwijken van de bestemmingsregels voor het gebruik van een bestaand bijgebouw ten behoeve van wonen of het plaatsen van een tijdelijke woonunit bij een woning, mits:
  • 1. de medische/sociale urgentie wordt aangetoond;
  • 2. de tijdelijkheid wordt vastgelegd;
  • 3. geen extra bebouwingsmogelijkheden gerealiseerd worden;
  • 4. de nieuwe situatie geen belemmering vormt voor omwonenden en bedrijven;
  • 5. het bouwwerk ondergeschikt is aan de woning, met een maximale maat van 80 m2.