direct naar inhoud van Artikel 3 Bedrijf
Plan: Trip 5
Status: ontwerp
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0321.0018PBTRIP5-ONTW

Artikel 3 Bedrijf

3.1 Besluitvlakomschrijving

De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn uitsluitend bestemd voor:

 • a. een agrarisch loonbedrijf;

met daaraan ondergeschikt:

 • b. wonen, ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning'.
3.2 Bouwregels
3.2.1 Algemeen

De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden mogen uitsluitend worden bebouwd ten dienste van de besluitvlakomschrijving, met inachtneming van de volgende voorwaarden:

 • a. gebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd binnen een bouwvlak;
 • b. de goot- en bouwhoogte van gebouwen ten behoeve van een agrarisch loonbedrijf mogen bedragen:
  • 1. goothoogte: maximaal 6 meter;
  • 2. bouwhoogte: maximaal 10 meter;
 • c. de bouw van een bedrijfswoning is alleen toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning';
 • d. het aantal bedrijfswoningen bedraagt niet meer dan 1;
 • e. de hoogte en inhoud van de bedrijfswoning mogen bedragen:
  • 1. goothoogte: maximaal 3,2 meter;
  • 2. bouwhoogte: maximaal 8 meter;
  • 3. inhoud: maximaal 600 m3.
 • f. de hoogte en oppervlakte van bijgebouwen ten behoeve van wonen mogen bedragen:
  • 1. goothoogte: maximaal 3,2 meter;
  • 2. bouwhoogte: maximaal 6 meter;
  • 3. gezamenlijke oppervlakte: maximaal 50 m2.
3.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal 3 meter.