direct naar inhoud van Artikel 3 Verkeer - Wegverkeer
Plan: Kerkebogerd te Tull en 't Waal
Status: ontwerp
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0321.0026PBKERKEBOGERD-ONTW

Artikel 3 Verkeer - Wegverkeer

3.1 Besluitvlakomschrijving

De voor ‘Verkeer - Wegverkeer’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. verkeer en verblijf;
  • b. speelvoorzieningen ter plaatse van de aanduiding 'speelvoorziening';

met daaraan ondergeschikt:

  • c. groenvoorziening;
  • d. water.
3.2 Bouwregels
3.2.1 Algemeen

De voor 'Verkeer - Wegverkeer' aangewezen gronden mogen uitsluitend worden bebouwd ten dienste van de besluitvlakomschrijving in 3.1.

3.2.2 Gebouwen

Gebouwen zijn niet toegestaan.

3.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende bepalingen:

  • a. bouwwerken, geen gebouwen zijnde zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse van het bouwvlak;
  • b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde bedraagt maximaal 2 m.