direct naar inhoud van Artikel 16 Algemene aanduidingsregels
Plan: Bouwlocaties Tull en 't Waal
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0321.0030BPBOUWTULL-ONTW

Artikel 16 Algemene aanduidingsregels

16.1 Waterwingebied

Als verboden gebruik als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt in ieder geval verstaan het verstoren van de bodem dieper 40 meter ter plaatse van de aanduiding 'milieuzone - waterwingebied' voor het graven, boren, funderen, het slaan van putten en bronnen, enzovoort.