direct naar inhoud van Artikel 4 Groen
Plan: Bouwlocaties Tull en 't Waal
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0321.0030BPBOUWTULL-ONTW

Artikel 4 Groen

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor "Groen" aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. groenvoorzieningen;
  • b. nutsvoorziening;
  • c. speelvoorzieningen;
  • d. verkeer en verblijf;
  • e. water.

4.2 Bouwregels
4.2.1 Algemeen

Ten behoeve van de in lid 4.1 genoemde doeleinden mogen, met inachtneming van de in lid 4.2.2 en 4.2.3 genoemde regels, de daarbij behorende gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde en andere werken worden gerealiseerd.

4.2.2 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

  • a. de oppervlakte mag niet meer dan 25 m² bedragen;
  • b. de goothoogte mag niet meer bedragen dan 2,5 meter;
  • c. de hoogte mag niet meer bedragen dan 4 meter.

4.2.3 Bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde geldt dat de hoogte niet meer dan 3 meter mag bedragen.