direct naar inhoud van 8.4 Zienswijzen
Plan: Woonschepenlocatie Tull en 't Waal
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0321.0160BPWOONSCHEPEN-VAST

8.4 Zienswijzen

Op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening jo. afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, heeft gedurende een periode van zes weken, te weten van 9 februari 2012 t/m 22 maart 2012, het ontwerp van bestemmingsplan ‘Woonschepen locatie Tull en 't Waal’ voor een ieder ter inzage gelegen. Met daarbij de mogelijkheid voor een ieder om een zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan gedurende deze periode naar voren te brengen. Hiertoe is op 8 februari 2012een kennisgeving in het Houtens Nieuws en de Staatscourant verschenen. Het ontwerp is gedurende deze periode digitaal raadpleegbaar en downloadbaar geweest via www.ruimtelijkeplannen.nl, en www.houten.nl. Het plan heeft gelijktijdig ter inzage gelegen op het secretarie (Gemeente InGang op het gemeentehuis van Houten).

Er is één zienswijze ontvangen. Deze is ontvangen binnen de daartoe gestelde periode. Bij de beoordeling van de zienswijze is de volledige brief, zoals deze door de indiener van de zienswijzen is ingediend, betrokken. De zienswijze heeft niet geleid tot wijzigingen op het plan. De zienswijze en beantwoording daarvan zijn opgenomen in een separate bijlage bij het bestemmingsplan.