direct naar inhoud van Hoofdstuk 7 Economische uitvoerbaarheid
Plan: Woonschepenlocatie Tull en 't Waal
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0321.0160BPWOONSCHEPEN-VAST

Hoofdstuk 7 Economische uitvoerbaarheid

Met de invoering van de Grondexploitatiewet als onderdeel van de Wet ruimtelijke ordening is het verhaal van kosten verplicht. De wetgever acht het wenselijk dat de gemeente en ontwikkelende danwel bouwende partijen het onderling eens worden over het kostenverhaal (zoals bepaald in artikel 6.2.4 van het Besluit ruimtelijke ordening) en dit vastleggen in een anterieure overeenkomst of in een exploitatieplan. Ongeacht voor welke vorm wordt gekozen moet het voor het vaststellen van het – daarvoor in aanmerking komende – planologische besluit vast liggen.

De provincie Utrecht is als trekker verantwoordelijk voor de financiering van het project. Zij heeft hier dan ook gelden voor gereserveerd in haar begroting. De gemeente Houten betaalt (slechts) twee onderdelen: de plankosten en de aanleg/aansluiting van de woonschepen op de riolering. Deze bedragen zijn gedekt vanuit de gemeentelijke begroting.