direct naar inhoud van 5.3 Vertaling uitgangspunten
Plan: Woonschepenlocatie Tull en 't Waal
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0321.0160BPWOONSCHEPEN-VAST

5.3 Vertaling uitgangspunten

De uitgangspunten worden zo volledig mogelijk vertaald in het bestemmingsplan 'Woonschepenlocatie Tull en 't Waal'. Bij de vertaling van de uitgangspunten dient rekening te worden gehouden met het feit dat het instrument bestemmingsplan alleen ruimtelijk - functionele aspecten kan vastleggen en aangeeft wat mag. Dit vanuit het oogpunt van toelatingsplanologie, vanuit deze werkwijze wordt in het bestemmingsplan aangegeven wat op de bepaalde gronden mag.

Inrichtingsvariant definitief
Op de verbeelding behorende bij het bestemmingsplan wordt middels zones de aangegeven:

  • waar de woonschepen mogen liggen;
  • waar de parkeerplaatsen en het bijgebouw behorende bij de woonschepen mogen worden gerealiseerd;
  • waar de steiger mag worden gerealiseerd.

De halfverharde weg wordt niet op de verbeelding aangegeven, de weg kan worden gerealiseerd binnen de bestemming 'Natuur'.

Ongewenste ontwikkelingen
Voorliggend bestemmingsplan voorkomt ongewenste ontwikkelingen door de gronden zoveel mogelijk te bestemmen zoals ze feitelijk gebruikt worden. Dit houdt in dat het water zodanig bestemd wordt dat er in principe alleen water wordt toegelaten. Ditzelfde geldt voor het groen binnen het plangebied. Door verder geen (of slechts beperkte) bouwmogelijkheden toe te laten kunnen ongewenste ontwikkelingen niet plaats vinden.