direct naar inhoud van 5.1 Inleiding
Plan: Woonschepenlocatie Tull en 't Waal
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0321.0160BPWOONSCHEPEN-VAST

5.1 Inleiding

De dode rivierarm van de Lek (die is ontstaan bij de aanleg van de stuw bij Hagestein) heeft zijn functie voor scheepvaart verloren. Aan de oostzijde van de dode rivierarm zijn de woonschepen gelegen. Aan de westelijke oever van de dode arm (die binnen de gemeente Vianen valt) is een stuweiland gelegen met daarop onder meer een stuw, sluizencomplex, een voormalig steenfabriek en aantal kleine woningen. De uiterwaarden ten noorden van de dam zijn ingericht als een recreatiegebied, en de gronden ten zuiden zijn bedoeld voor zandwinning in combinatie met de aanleg van een recreatieplas. Voorliggend bestemmingsplan ziet alleen toe op de woonschepenlocatie.