direct naar inhoud van 4.3 Bodem
Plan: Woonschepenlocatie Tull en 't Waal
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0321.0160BPWOONSCHEPEN-VAST

4.3 Bodem

De bodemkwaliteit vormt een belangrijk aspect bij bouwontwikkelingen van woningen of bedrijven. Op grond van artikel 9 van het Besluit op de ruimtelijke ordening is bij ontwikkelingen een beoordeling van de haalbaarheid verplicht. Het bodemonderzoek, en dan met name onderzoek naar de bodemkwaliteit, maakt onderdeel uit van deze afweging. Indien bodemverontreiniging aanwezig is dient deze gesaneerd te worden alvorens met de bouw kan worden gestart.

4.3.1 Conclusie

Het bestemmingsplan 'Woonschepenlocatie Tull en 't Waal' biedt in principe geen nieuwe bouwmogelijkheden. Het aanleggen van woonschepen kan niet worden gezien als bouwen en vindt bovendien op het water plaats waardoor er geen sprake is van aanraking met de bodem.