direct naar inhoud van 3.4 Regionaal beleid
Plan: Woonschepenlocatie Tull en 't Waal
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0321.0160BPWOONSCHEPEN-VAST

3.4 Regionaal beleid

3.4.1 Regionaal structuurplan 2005 - 2015

Het algemeen bestuur van Bestuur Regio Utrecht heeft op 21 december 2005 het Regionaal Structuurplan 2005 - 2015 (RSP) vastgesteld. In dit plan staat in grote lijnen hoe de regio Utrecht zich in de komende jaren moet gaan ontwikkelen op het gebied van wonen, werken, groen en bereikbaarheid.

In de (nieuwe) Wet ruimtelijke ordening is het instrument regionaal structuurplan niet langer opgenomen. Het huidige RSP heeft onder de nieuwe wet dezelfde status gekregen als een provinciale structuurvisie. De inhoud van het door de samenwerkende gemeenten vastgestelde RSP blijft geldig tot 2015.

afbeelding "i_NL.IMRO.0321.0160BPWOONSCHEPEN-VAST_0009.png"  
Afbeelding 9. Uitsnede van de kaart behorende bij het Regionaal structuurplan 2005 - 2015.  
3.4.2 Landschapsontwikkelingsplan Kromme Rijn

Het doel van het landschapsontwikkelingsplan is om een duurzaam landschap met kwaliteit te ontwikkelen. Daarbij gaat het vooral om het versterken van de cultuurhistorische, recreatieve en natuurlijke waarden. Het plan is een gezamenlijk initiatief van de gemeenten Bunnik, De Bilt, Houten, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist en de stichting Landschap Erfgoed Utrecht. Het plan bevat een uitvoeringsprogramma met diverse projecten als:

  • het behoud van de openheid in het open weidegebied;
  • de verbetering van wandel- en ruiterpaden en
  • het herstel van sprengen (gegraven beken) op de Heuvelrug.

De Lek en Lekdijk worden gezien als slagaders van het landschap. De Lekdijk vormt een karakteristiek dijklichaam dat tot ver over het agrarische landschap van de kommen, de uiterwaarden en de rivier de Lek laat uitkijken. Dit langgerekte rivierfront biedt in optima forma kansen voor de beleving van het rivierenlandschap en biedt meer mogelijkheden voor natuur- en landschapsbeleving en recreatief gebruik.

Het bestemmingsplan 'Woonschepenlocatie Tull en 't Waal' vormt geen belemmering voor de ambities zoals deze zijn geformuleerd in het landschapsontwikkelingsplan.