direct naar inhoud van 1.1 Aanleiding en doelstelling
Plan: Woonschepenlocatie Tull en 't Waal
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0321.0160BPWOONSCHEPEN-VAST

1.1 Aanleiding en doelstelling

In verband met de aanleg van een stuw bij Hagestein is de Lek afgedamd. De 'dode' rivierarm heeft daarmee zijn functie voor de scheepvaart verloren. Aan de oostzijde van deze rivierarm, nabij Tull en 't Waal, zijn woonschepen gelegen. Deze woonschepenlocatie wordt al geruime tijd door verschillende overheden als een knelpunt aangemerkt. Reeds vanaf de jaren '80 werken de gemeente en provincie Utrecht aan een haalbare oplossing van het knelpunt. De provincie Utrecht heeft in haar notitie 'Woonschepenbeleid 2002 - 2012' de locatie als zodanig bestempeld. Om te voldoen aan de uitgangspunten van genoemde notitie hebben gemeente en provincie vanaf 2004 gezocht naar een haalbare oplossing voor het knelpunt. Halverwege 2006 is de provincie, in samenspraak met de gemeente, gestart met het opstellen van een projectplan. Onderdeel van het project is een planologisch - juridische regeling. Daarom moet een nieuw bestemmingsplan opgesteld worden.

Het bestemmingsplan dient een planologisch kader te scheppen voor de woonschepenlocatie. Voorts moet het bestemmingsplan de ruimtelijke kaders bieden waardoor ongewenste ontwikkelingen (met name vanuit landschappelijk oogpunt) kunnen worden voorkomen. Tenslotte dient het bestemmingsplan te voorzien in een zekere mate van flexibiliteit.