direct naar inhoud van Artikel 10 Algemene afwijkingsregels
Plan: Hofstad 4b Noord
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0321.0210BPHS4MFOA-VOOR

Artikel 10 Algemene afwijkingsregels

10.1 Meetverschillen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om met een omgevingsvergunning af te wijken van de regels van het plan, voor zover dit, ten gevolge van geringe afwijkingen of onnauwkeurigheden, noodzakelijk is voor een goede uitvoering van het plan, met dien verstande dat de genoemde afwijkingen ten hoogste 3 meter mogen bedragen.

10.2 10%-regeling

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om met een omgevingsvergunning af te wijken van de regels van het plan ten behoeve van een vermeerdering van de voorgeschreven maten en percentages, alsmede de inhoud en de oppervlakte van de bouwwerken, mits de vermeerdering niet meer dan 10% bedraagt.

10.3 Nutsvoorzieningen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om met een omgevingsvergunning af te wijken van de regels van het plan ten behoeve van de bouw van nutsgebouwtjes met een maximale bouwhoogte, oppervlakte en inhoud van respectievelijk 5 meter, 25 m² en 75 m³.

10.4 Bouwhoogte
10.4.1 Afwijking

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om met een omgevingsvergunning af te wijken van:

  • a. de regels en toe te staan dat de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van kunstwerken, geen gebouwen zijnde, en ten behoeve van zend-, ontvang- en/of sirenemasten wordt vergroot tot niet meer dan 40 meter;
  • b. de regels ten aanzien van de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en toe te staan dat de bouwhoogte van de bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wordt vergroot tot niet meer dan 10 meter.

10.4.2 Voorwaarden

De omgevingsvergunning als bedoeld in lid 10.4.1 kan slechts worden verleend, indien:

  • a. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
  • b. het straat- en bebouwingsbeeld en de verkeersveiligheidsbelangen niet onevenredig worden geschaad.