direct naar inhoud van Artikel 5 Maatschappelijk
Plan: Hofstad 4b Noord
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0321.0210BPHS4MFOA-VOOR

Artikel 5 Maatschappelijk

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. sociale, maatschappelijke, educatieve en openbare dienstverlening;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - kinderdagverblijf', ondergeschikt aan de functies genoemd onder a., tevens voor een kinderdagverblijf;

met daaraan ondergeschikt:

 • c. verhardingen;
 • d. groenvoorzieningen;
 • e. speelvoorzieningen;
 • f. water;
 • g. nutsvoorzieningen.

5.2 Bouwregels
5.2.1 Bouwen algemeen

Ten behoeve van de in lid 5.1 genoemde doeleinden mogen de daarbij behorende gebouwen, bouwwerken, geen gebouw zijnde en werken, geen bouwwerk zijnde worden gerealiseerd, met inachtneming van:

 • a. de in lid 5.2.2 en 5.2.3 genoemde regels;
 • b. de aangegeven bouw- en maatvoeringsaanduidingen.

5.2.2 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. een gebouw mag uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. de bouwhoogte van erfafscheidingen gelegen achter de voorgevel van het hoofdgebouw mag niet meer dan 2 meter bedragen;
 • c. de bouwhoogte van gebouwen mag niet meer bedragen dan die door de aanduiding 'maximale bouwhoogte' is aangegeven.

5.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van licht- en vlaggenmasten en beeldende kunst mag niet meer dan 6 meter bedragen;
 • b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag niet meer dan 3 meter bedragen.