direct naar inhoud van Artikel 3 Bedrijventerrein
Plan: Peppelkade 18, 20, 22 en 24
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0321.007PBPeppelkade-VAST

Artikel 3 Bedrijventerrein

3.1 Besluitvlakomschrijving

De voor 'Bedrijventerrein' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. bedrijfsactiviteiten ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 3.2' voor zover deze behoren tot de categorie├źn 1 tot en met 3.2 van de van deze regels deel uitmakende 'Staat van bedrijfsactiviteiten', met uitzondering van inrichtingen als bedoeld in Bijlage 1, onderdeel D van het Besluit omgevingsrecht (Bor);
  • b. behoud en herstel van de cultuurhistorische waarden ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - rijksmonument';
  • c. groenvoorziening;
  • d. perifere detailhandel ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel perifeer';
  • e. nutsvoorziening;
  • f. verkeer en verblijf;
  • g. water;
  • h. wonen, in de vorm van maximaal twee bedrijfswoningen, ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning', waarbij de afstand van een bedrijfswoning tot de zijdelingse perceelgrens tenminste 3 meter bedraagt en een bedrijfswoning in een naar de weg gekeerde zijde van de bestemmingsgrens wordt gebouwd.
3.2 Bouwregels

De bebouwing welke aanwezig was ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerpprojectbesluit, mag niet op grond van dit projectbesluit worden vervangen en/of uitgebreid.