Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Verplaatsing Timmer- en onderhoudsbedrijf van Dort
Status: voorontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.0321.0370BPBVERPLVDORT-VOOR

4.10 Verkeer en parkeren

Onderdeel van een goede ruimtelijke ordening is het effect van een beoogd nieuwe project op de verkeersstructuur en het parkeren in en rondom het plangebied.
 
Groenedijkje 5
Zowel de klanten als het personeel van het Timmer- en onderhoudsbedrijf zijn veelal niet in 't Goy gevestigd, maar voornamelijk in Houten en Utrecht. Door de verplaatsing van het bedrijf zullen het Groenedijkje en de Wickenburghseweg ontlast worden van het verkeer van en naar het timmerbedrijf. Dit komt de verkeersveiligheid van de Wickenburghseweg, waar sprake is van een bebouwingslint, ten goede. Door de verkeersafname zal ook de geluidsoverlast ten gevolge van het bedrijfsverkeer afnemen. Daarnaast zal de herbestemming van de woning geen gevolgen hebben voor de verkeer- en parkeersituatie in de omgeving. Het betreft namelijk een bestaande situatie.
 
Beusichemseweg 30
De nieuwe kavel van het Timmer- en onderhoudsbedrijf ligt direct aan de hoofdontsluitingsroute (Beusichemseweg) waardoor een snellere, kortere en veiligere afwikkeling van het verkeer plaatsvindt. Op de Beusichemseweg is geen toename van het verkeer, omdat in de huidige situatie het bedrijfsverkeer ook gebruik maakt van de Beusichemseweg. Het bedrijf wordt ook niet uitgebreid waardoor een toename van het aantal verkeersbewegingen niet aannemelijk is. Daarnaast wordt het parkeren ten behoeve van het bedrijf en de woningen op eigen terrein opgelost.