Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Verplaatsing Timmer- en onderhoudsbedrijf van Dort
Status: voorontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.0321.0370BPBVERPLVDORT-VOOR

2.1 Huidige situatie

Groenedijkje 5
Het perceel aan het Groenedijkje is circa 1.800 m2 groot. Momenteel staat er circa 365 m2 aan bedrijfsbebouwing. Deze bebouwing bestaat uit meerdere kleine schuren en bedrijfshallen. Tevens is op het perceel een bedrijfswoning aanwezig. De locatie is in de huidige situatie vrijwel geheel verhard.
Op deze locatie is momenteel het aannemersbedrijf gevestigd. De ontsluiting van het perceel gaat via het Groenedijkje en de Wickenburghseweg. Het bedrijf heeft in de afgelopen jaren een groei doorgemaakt.
 
Beusichemseweg 30
Het perceel aan de Beusichemseweg is circa 7.000 m2 groot. Op het terrein staat een oude woonboerderij met bijbehorende agrarische bedrijfsbebouwing en een bakhuis. Het totaal oppervlak aan bebouwing bedraagt in de huidige situatie 1.022 m2. Op de volgende afbeelding is de huidige bebouwing weergegeven.
 
Bebouwing huidige situatie Beusichemseweg 30
 
De boerderij (dwarshuistype) is een gemeentelijk monument en is ook wel bekend als boerderij Looyendaal. De boerderij was leegstaand en in vervallen staat. Vooruitlopend op de bestemmingswijziging is een eerste start gemaakt met het restaureren van de bestaande bebouwing. Dit alles gebeurt in zeer nauwe afstemming met de gemeente Houten en de gemeentelijke monumentencommissie.