Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Verplaatsing Timmer- en onderhoudsbedrijf van Dort
Status: voorontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.0321.0370BPBVERPLVDORT-VOOR

1.2 Ligging van het plangebied

Het plangebied van voorliggend bestemmingsplan bestaat uit twee locaties in het buitengebied van de gemeente Houten: het Groenedijkje 5 en de Beusichemseweg 30. De ligging van de twee locaties is op de volgende afbeelding weergegeven.
 
Ligging plangebied
 
Groenedijkje 5
De huidige locatie van het timmer- en onderhoudsbedrijf is gelegen nabij de kruising van het Groenedijkje met de Wickenburghseweg. De woningen aan de Wickenburghseweg vormen een kleine woonenclave: het oude 't Goy ofwel 't Goyse Dorp. Aan de noordzijde wordt de locatie begrensd door de het Groenedijkje en twee woningen aan het Groenedijkje. Ten westen wordt het plangebied ook begrensd door een woning. De overige zijden van het plangebied grenzen aan het landelijk gebied. Op de volgende afbeelding is de begrenzing van de locatie weergegeven.
 
Begrenzing plangebied Groenedijkje 5
 
Beusichemseweg 30
De nieuwe locatie van het timmer- en onderhoudsbedrijf is circa 300 meter ten noorden van de Beusichemseweg gelegen. Via een toegangsweg vanaf de Beusichemseweg kan de kavel worden bereikt. De percelen rondom het plangebied zijn deels in gebruik als boomgaarden. Naast het oorspronkelijke perceel is een aangrenzend perceel in eigendom verworven. Op de volgende afbeelding is de begrenzing van de locatie weergegeven.
 
 
Begrenzing plangebied Beusichemseweg 30